#1 Rafael-Ábalos

A véletlen olyan, mint a talányos kockajátékok (...) . Bizonytalan és kikerülhetetlen játék ez, amit születésünk pillanatától mindannyian játszunk. Annyiszor vetünk kockát, ahányszor csak levegőt veszünk, s még csak nem is sejtjük, hogy sorsunk vajon kívánságaink, aggodalmaink, ábrándjaink vagy vágyálmaink szerint alakul-e majd. És ezt a félelmeinket elfeledtető, szélhámos és rendkívüli játékot játsszuk nap mint nap. Újra és újra elgurítjuk a kockát, de hiába erőlködünk, hogy jó számokat dobjunk, ez csak annyit ér, mint a halálon keseregni: a sors csapdáit úgysem kerülhetjük el. .

Rafael-Ábalos Idézetek az életről
#2 Ernst-Abbe

Rengeteg olyan dolog van az ég és a föld között, amiről ma még nem is álmodunk. Talán sikerülni fog a jövőben az emberi értelemnek olyan jelenségeket és erőket felfedezni, amelyek segítségével egészen más úton törjük át azt az akadályt, ami ma áthághatatlannak látszik. .

Ernst-Abbe Idézetek a siker
#3 Edward-Abbey

Legyenek útjaid hepehupásak, kanyargósak, elhagyatottak és veszélyesek, de vezessenek el a legnagyobb csodákhoz. Hegyeid nyújtózzanak fel a fellegek fölé. .

Edward-Abbey Idézetek a ya
#4 Edward-Abbey

A természetfelettiben való hit szegényes képzeletre vall. .

Edward-Abbey Idézetek a hitről
#5 Amos-Abbott

Ki az ösztönökhöz szól, az ember legmélyéhez szól, és megtalálja a megfelelő választ. .

Amos-Abbott Idézetek a live
#6 Edwin-A-Abbott

Kevés az olyan szív, akiknek az a boldog sors jutott, hogy azonnal felismerjék egymás hangjában a társat, akit nekik szánt a gondviselés, és átadhassák magukat a kölcsönös és teljesen harmonikus ölelésnek. .

Edwin-A-Abbott Idézetek a sors
#7 Edwin-A-Abbott

Mi, férfiak valamiféle kétnyelvű, szinte azt mondhatnám, két-értelmű életet élünk. A nőkkel szerelemről kötelességről, jogról, jóról, rosszról, szánalomról, reményről és más irracionális és érzelmi fogalmakról beszélünk, amelyek nem léteznek, és amelyeket csupán azért kellett kitalálni, hogy féken tartsuk a nők túláradó érzelmeit, de magunk között és könyveinkben egészen más szavakat, mondhatnám, egészen más nyelvet használunk. A szerelemből előnyök elvárása lesz, a kötelességből szükségszerűség vagy alkalmasság, és a többi szavak is épp így átváltoznak. Mi több, a nőkkel úgy beszélünk, mintha kimondhatatlanul tisztelnénk nemüket (...), de a hátuk mögött úgy tekintjük őket, és úgy is beszélünk róluk - kivéve a nagyon fiatalokat -, mint akik alig többek egy ész nélküli szervezetnél. .

Edwin-A-Abbott Idézetek a szerelemről
#8 Frank-Abbott

Ha nem volna halál, fogalmunk se lenne, miről szól az élet. .

Frank-Abbott Idézetek az életről
#9 Jeff-Abbott

Szerelmes beléd. Vagyis érez valamit irántad, amiről azt hiszi, hogy szerelem. A szenvedély, a harag, a vágyakozás és a tökéletes sutaság szerencsétlen keverékét. .

Jeff-Abbott Idézetek a szerelemről
#10 Jeff-Abbott

A harcban néha az a legokosabb húzás, ha visszavonulsz. .

Jeff-Abbott Idézetek a ok
#11 Jeff-Abbott

Egyszerű matematika: az emberek vagy segítenek, vagy hátráltatnak. .

Jeff-Abbott Idézetek az emberek
#12 Jeff-Abbott

Furcsa, hogy egy gyermek mennyire felerősíti a késztetést, hogy jobb ember legyen valaki. .

Jeff-Abbott Idézetek a furcsa
#13 Jeff-Abbott

Ilyen lenne a paranoia? Bizonyosság, hogy mindenki az embert fixírozza, mindenki tudja, hogy kicsoda, mindenki utánanyúl, hogy megállítsa és a sötétbe rántsa? Féreg, ami belülről falja fel elevenen. .

Jeff-Abbott Idézetek a sötét
#14 Jeff-Abbott

A fenyegetés csodákat művel. .

Jeff-Abbott Idézetek csodákról
#15 Jeff-Abbott

A fájdalom jó barát. Ha nem érzel fájdalmat, akkor meghaltál. .

Jeff-Abbott Idézetek a fájdalom
#16 Jeff-Abbott

Az emberek ostobák. Vagy annyira önteltek, hogy azt képzelik, sosem kapják el őket. .

Jeff-Abbott Idézetek az emberek
#17 Jeff-Abbott

A gyűlölet sosem évül el. .

Jeff-Abbott Idézetek a gyűlölet
#18 Jeff-Abbott

Amikor nagy csávában vagy, nem tehetsz mást, mint előre nézel, és teljes gőzzel előre haladsz. .

Jeff-Abbott Idézetek a kor
#19 Jeff-Abbott

A szeretet már nem szeretet, ha feltételekhez kötött. .

Jeff-Abbott Idézetek a nemi
#20 Jeff-Abbott

Soha nem ismerhetünk valaki mást annyira, mint amennyire szeretjük elhitetni magunkkal. .

Jeff-Abbott Idézetek a hitről
#21 Abdolbahá

Ha a háború gondolatával találkozol, állítsd azzal szembe a béke erősebb gondolatát. A gyűlölet gondolatát a szeretet sokkal erősebb gondolatával kell megsemmisíteni. .

Abdolbahá Idézetek a háború
#22 Abdolbahá

Az élet az emberben olyannak kell legyen, mint a láng, mely mindenkit melegít, aki a közelébe kerül. .

Abdolbahá Idézetek az életről
#23 Ábel-Anita

Csak egy férfi tudja, mi kell a férfinak, és csak a nő tudja, hogy mi kell a nőnek. .

Ábel-Anita Idézetek az emberről
#24 Ábel-Anita

Ha nincs lámpalázam az előadás előtt, ha a munka rutinná válik, akkor nincs értelme. Akkor abba kell hagyni, mert az már nem jó. .

Ábel-Anita Idézetek a munka
#25 Ábel-Anita

Az emberek mindig valami csodára várnak. Hogy majd lenyúl egy kéz, és segít - de nem. .

Ábel-Anita Idézetek az emberek
#26 Joe-Abercrombie

- Jobban oda kéne figyelnie rá, kinek a fejébe nyom csak úgy egy koronát.- Ez a baj a koronákkal: valakinek hordania kell őket. Nincs más lehetőség, mint vaktában bedobni a tömegbe, és reménykedni a legjobbakban. .

Joe-Abercrombie Idézetek a remény
#27 Robert-Abercrombie-Lovett

A helyes döntés kulcsa a tapasztalat, a tapasztalat forrásai pedig többnyire a rossz döntések. .

Robert-Abercrombie-Lovett Idézetek a tapasztalat
#28 Dan-Abnett

Nincsenek csodák, csak emberek. .

Dan-Abnett Idézetek az emberek
#29 Dan-Abnett

Ha az út könnyű, a cél értéktelen. .

Dan-Abnett Idézetek a célra
#30 Abody-Béla

Hiszek abban, hogy ez a világ egyszer, talán kétszáz év múlva gatyába fog rázódni. Nem lehet ekkora közösség öngyilkos. Nem destruálni, maximális munkaerővel élni... Ez a dolgunk. .

Abody-Béla Idézetek a munka
#31 Abody-Béla

Miben hiszek? Istenben nagyon kevéssé, néhány öröm és baj után nem vagyok jóban az öregúrral. Cáfolom a magatartását, nem a létezését. .

Abody-Béla Idézetek Istenről
#32 Abody-Béla

Egy szó is lehet locsogás, s ezer oldal maga a tömörség. .

Abody-Béla Idézetek a self
#33 Ábrahám-Edit

Egy nőt nem kell leírni negyven fölött. (...) Azon múlik minden, hogy az ember belül hogyan éli meg a dolgokat, hogyan viszonyul a világhoz, mennyit fogad el saját magából. Ha valaki békében van a világgal, az az arcán is meglátszik. .

Ábrahám-Edit Idézetek a világ
#34 Eric-Abrahamson

A valóságban a tudomány maga is sokkal inkább egy nagy rendetlenség, ami szeszélyesen, szakaszokban halad előre, időnként zsákutcába jut, máskor pedig a legváratlanabb eredményeket produkálja. .

Eric-Abrahamson Idézetek a tudomány
#35 Eric-Abrahamson

Ha valaki feltételezi, hogy egy állítás igaz, és egyúttal szeretné is, hogy igaz legyen, akkor különösen figyel azokra a dolgokra és megjegyzésekre, amik megerősítik őt vélt igazában, és jobban is emlékszik ezekre a dolgokra, illetve eseményekre, míg azt, ami ellentmond elméletének, gyakran hagyja, hogy elmenjen a füle mellett, vagy könnyen elfelejti. .

Eric-Abrahamson Idézetek az életről
#36 Eric-Abrahamson

Elménk sokszor akkor nyújtja a legjobb teljesítményt, ha figyelmünk, ilyen vagy olyan módon, elterelődik arról, amire eredetileg összpontosítani akartunk. .

Eric-Abrahamson Idézetek a teljesítmény
#37 Eric-Abrahamson

Az idősebb páciensek gyakran akkor is megnyomják a nővérhívó gombot, ha semmi gondjuk nincs, csak azért, hogy ellenőrizzék, hogy szükség esetén tényleg mindig rendelkezésükre állnak. .

Eric-Abrahamson Idézetek az időről
#38 Eric-Abrahamson

Azt gondolná az ember, hogy a dolog könnyebbik része kitalálni, hogy a felhasználó mit vár el egy számítógépes rendszertől. Pedig a probléma lényege pont abban az ellentétben rejtőzik, ami a programok korrekt megtervezettsége, rugalmatlansága, valamint az emberek megjósolhatatlan viselkedése és munkastílusa között feszül. .

Eric-Abrahamson Idézetek az emberek
#39 Eric-Abrahamson

A rendetlen otthonok sokkal kívánatosabb és gondoskodóbb környezetet biztosítanak, mint a különösen rendezettek. .

Eric-Abrahamson Idézetek a ok
#40 Eric-Abrahamson

Éppen azok az egyéni, haszontalan dolgok viselik huncut bensőnk legbiztosabb bélyegét, amelyeket szanaszét hagyunk. .

Eric-Abrahamson Idézetek a ok
#41 Eric-Abrahamson

Nem kellene meglepődnünk azon, hogy az előrejelzések, amelyek a múlt és a jelen egy bizonytalan darabját kiragadva készülnek, és a jövő egy pontját igyekeznek előrevetíteni, nem sok segítséggel szolgálnak. .

Eric-Abrahamson Idézetek a jövőbeli
#42 Eric-Abrahamson

Gondosnak és rendezettnek lenni mindazonáltal nemcsak azt jelenti, hogy felszámoljuk a környezetünkben lévő rendetlenséget, hanem azt is, hogy cselekedeteink szisztematikusak, konzisztensek, és tervszerű mintát követnek, továbbá, hogy mindig a megfelelő eljárást alkalmazzuk - legyen szó egy irodai űrlap kitöltéséről vagy a szeretteinkhez való viszonyunkról. .

Eric-Abrahamson Idézetek a jelen
#43 J-J-Abrams

Egy ember valójában nem több és nem kevesebb, mint önnön szenvedélyének és tetteinek története. .

J-J-Abrams Idézetek a szenvedélyről
#44 J-J-Abrams

A mese gyógyít, szórakoztat, mert örök. .

J-J-Abrams
#45 J-J-Abrams

Olyan könnyű figyelmen kívül hagyni, hogy a rossz dolgok, amik az emberekkel történnek, ROSSZ dolgok, és EMBEREKKEL történnek. .

J-J-Abrams Idézetek az emberek
#46 Ábrányi-Emil-ifj

Elhervad gyorsan minden szép virág,Elfonnyad mind, amit kert s rét terem,De mely nyujtotta e virágokat:Örökké él maga a szerelem! .

Ábrányi-Emil-ifj Idézetek a szerelemről
#47 Ábrányi-Emil-ifj

Faggattam, kértem: Nos, mi bántja hát? De mást nem láttam, csak szép mosolyát. Rajtam pihent a könny-áztatta szem, S mosollyal mondta: Nem fáj semmi sem! .

Ábrányi-Emil-ifj Idézetek a szép
#48 Ábrányi-Emil-ifj

Mosolygott mindig. Mélabús mosoly,Melyben sugár s könny lágyan összefoly.Jól tudtam, hogy nagy, nagy bánatja volt.Nem láttam mégse bájosabb mosolyt. .

Ábrányi-Emil-ifj Idézetek a bánat
#49 Ábrányi-Emil-ifj

Hatalmas, szép nyelv, Magyarnak nyelve! Maradj örökkéNagy és virágzó! Kísérjen áldás, Amíg világ áll! S legyen megáldottAz is, ki tégedAjkára vesz majd: Elsőt rebegve, Végsőt sóhajtva! .

Ábrányi-Emil-ifj Idézetek a világ
#50 Ábrányi-Emil-ifj

Boldogságommal nem dicsekszem,Bár ajkamon csaknem kitör.Ó hányan vannak a világon,Kiket nehéz bánat gyötör...Szegények, ennyi boldogságot látva,Önsorsukat fájóbban érzenék.Elhallgatok. S csak titkon mondok áldást,Hogy társamul téged adott az ég! .

Ábrányi-Emil-ifj Idézetek a boldogságról
Következő